HOME
 MARCA INREGISTRATA
 BREVETE DE INVENTIE
 DESIGN COMERCIAL
 LEGISLATIE IN DOMENIU
 ASPECTE FISCALE
 CLIENTI
 AGENȚIA
MARCA ESTE UN DREPT DE PROPRIETATE (LEGEA 84/1998)
SUPORT

Nu ai găsit informaţiile de care ai nevoie? Ai o nelamurire şi vrei să vorbeşti cu cineva?


ON-LINE

Toată documentația (inclusiv plata taxelor) se pot procesa online


HOME » MARCA INREGISTRATA BACK


Marca
conferă personalitate unei firme şi face distincţie intre numele si aspectul produselor şi serviciilor dumneavoastră şi restul produselor sau serviciilor existente pe piaţă.

Prin înregistrare marcii se eliminâ riscul de confuzie in faţa clienţilor, furnizorilor sau terţilor interesaţi.

Inregistrarea mărcii la OSIM (Oficiul din România), EUIPO (OHIM) (Oficiul european) sau WIPO (Oficiul international) conferă titularului un drept legal exclusiv asupra mărcii.

Mărcile pot fi:

Verbale:

Alcatuite doar din
litere sau cifre

Figurative:

Alcatuite doar din
reprezentari grafice
(fara litere, cifre)

Combinate:

Combinatie de
imagini, litere, cifre

Protejarea mărcii incepe din ziua depunerii cererii de inregistrare şi atribuie solicitantului un drept de interzicere către terţi de a folosi marca respectivă

Acordarea certificatului de atribuire a mărcii se face după o perioadă de aproximativ 5 luni de la depunerea cererii, perioadă de timp necesară efectuarii demersurilor si cercetărilor obligatorii pentru a nu fi incalcat un drept anterior al unei alte mărci Doresc ofertă pentru inregistrare marcă naţională

10 ani de la data depunerii cererii este perioada de valabilitate a unei mărci. După această perioada exista posibilitatea reînnoirii pentru perioade succesive de câte 10 ani. Înregistrarea la OSIM aduce cu sine interdicţia, pentru terţi, de a depune sau de a utiliza fără acceptul expres din partea titularului marca sau unul din elementele sale caracteristice, pentru aceleaşi produse sau servicii.

Drepturile asupra mărcii pot fi transmise prin cesiune sau licenţă oricând in cursul duratei de protecţie a acesteia, astfel:

  • prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comert in care aceasta este incorporată. Cesiunea poate fi totală sau parţială, fără limitarea teritorială a folosirii mărcii.
  • prin licenţă, exclusivă sau neexclusivă, pentru toate sau numai o parte din produsele/serviciile pentru care marca a fost inregistrată.

    Actele ce modifică sau transmit drepturile asupra unei mărci trebuie stabilite in scris. Ele nu pot fi opuse unor terţi decât dupa inscrierea lor in Registrul Naţional al Mărcilor.

Pentru companii: marca inregistrată este un drept de proprietate, fiind singura posibilitate care permite titularului să foloseasca in exclusivitate respectiva denumire sau imagine şi să se opună contrafacerilor sau imitaţiilor.

Pentru consumator: marca inregistrată reprezintă cel mai comod mijloc de a recunoaste rapid o categorie de produse si servicii care i-a fost recomandată sau pe care experienţa l-a determinat să o prefere altor produse sau servicii de aceeaşi natură.

Dupa înregistrare: marca poate fi evaluată, vândută (cesiune), acordată ca drept de folosire (licente) sau opusă altor mărci utilizate de concurenţă.

In intervalul de timp de 5 luni după depunerea cererii este inclusă şi perioada de 2 luni in care marca ce urmează a fi inregistrată devine publică prin apariţia ei in Buletinul Oficial de Proprietate Industrială dându-se posibilitatea oricărei persoane interesate de a face opoziţie la intenţia de inregistrare a mărcii.

Depunerea cererii şi constituirea depozitului la OSIM conferă primului solicitant, pentru produsele şi serviciile desemnate în cerere, un drept exclusiv, care-i permite să se opună contrafacerilor sau imitaţiilor ilegale.Astfel, eforturile financiare de promovare manifestate de către titularul mărcii pentru a-şi face cunoscute produsele, nu vor putea fi folosite in mod neloial de către concurenţi.

Exista numeroase exemple de mărci inregistrate care au intrat in limbajul oamenilor de pretutindeni, integrate in limba respectivă. Am putea aminti aici "Xerox" folosit si in româneste ca substantiv (sinonim pentru "copie" sau "copiator") si "Hoover" devenit verb pentru vorbitorii de limbă engleza (sinonim pentru "a aspira" sau "a curăta"). Primul aspirator "Hoover" a fost realizat in Statele Unite in 1908 conform proiectului lui Murray Spangler si a fost vândut in Marea Britanie pentru prima dată in 1919. Marca "Xerox" s-a născut in 1948 pentru copiatoare ce foloseau un nou procedeu patentat de Chester Carlson denumit xerografie (derivat din cuvinte grecesti pentru "uscat" si "a scrie").


HOME  |  INREGISTRARE  |  MARCI  |  MODELE  |  CLIENTI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT
© 2002 - 2024 Weizmann Ariana & Partners Agenţia de Proprietate Intelectuală