HOME
 MARCA INREGISTRATA
 BREVETE DE INVENTIE
 DESIGN COMERCIAL
 LEGISLATIE IN DOMENIU
 ASPECTE FISCALE
 CLIENTI
 AGENȚIA
MARCA ESTE UN DREPT DE PROPRIETATE (LEGEA 84/1998)
SUPORT

Nu ai găsit informaţiile de care ai nevoie? Ai o nelamurire şi vrei să vorbeşti cu cineva?


ON-LINE

Toată documentația (inclusiv plata taxelor) se pot procesa online


HOME » CAT TIMP DUREAZA INREGISTRAREA UNEI MARCI? BACK


Din ziua depunerii cererii de înregistrare
marca dumneavoastră beneficiază de protecţie provizorie care devine definitivă odată cu eliberarea certificatului.

Pentru eliberarea certificatului sunt necesare parcurgerea unor etape procedurale obligatorii prevazute de Legea Mărcilor 84/1998 modificată şi completată prin legea 66/2010 publicată în Monitorul Oficial 226/09.04.2010:

- depunerea cererii (primiţi un număr de înregistrare care va face imposibilă înregistrarea după aceasta dată a unei mărci asemănătoare cu a dumneavoastră)

- * solicitarea de clarificări de catre OSIM în cazul completării necorespunzătoare sau ilizibile a cererii

- publicarea mărcii in Buletinul Oficial (se aduce la cunoştinţa tertilor cererea de înregistrare şi timp de 2 luni orice terţ interesat se poate opune sau formula obiecţiuni la cererea dumneavoastră de înregistrare)

- invocarea priorităţilor naţionale sau internaţionale ale altor titulari

- *soluţionarea opoziţiilor sau contestaţiilor la observaţiile terţilor

- examinarea de fond (este efectuată de serviciul specializat din cadrul OSIM )

- acordarea certificatului şi înscrierea în Registru Naţional al Mărcilor

Astfel, de la depunerea cererii, vor trece aproximativ 8 luni până când Oficiul de Stat va elibera certificatul de înregistrare. Perioada se poate prelungi foarte mult, 1-2 ani, dacă vor exista opoziţii sau contestaţii ale terţilor la cererea dumneavoastră de înregistrare.

Pentru scurtarea timpului de înregistrare vă recomandăm efectuarea, odată cu depunerea cererii, a unei cerecetări prealabile în care veţi ştii de la început ce şanse de înregistrare are marca, inclusiv dacă există motive legale de opoziţie din partea terţilor şi puteţi acţiona în consecinţă prin continuarea procedurilor, depunerea altei cereri sau modificarea celei iniţiale dacă este cazul.

Având în vedere că o marcă înregistrată devine proprietatea privată a celui care a înregistrat-o şi o foloseşte pe piaţă, titularul marcii are pârghiile legislative necesare pentru a demara în justiţie acţiuni penale sau civile.

Dupa ce vi s-a acordat, certificatul este valabil timp de 10 ani după care se reiau doar o parte din proceduri şi se poate prelungi valabilitatea cu mai multe perioade de 10 ani.


HOME  |  INREGISTRARE  |  MARCI  |  MODELE  |  CLIENTI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT
© 2002 - 2024 Weizmann Ariana & Partners Agenţia de Proprietate Intelectuală