HOME
 MARCA INREGISTRATA
 BREVETE DE INVENTIE
 DESIGN COMERCIAL
 LEGISLATIE IN DOMENIU
 ASPECTE FISCALE
 CLIENTI
 AGENȚIA
MARCA ESTE UN DREPT DE PROPRIETATE (LEGEA 84/1998)
SUPORT

Nu ai găsit informaţiile de care ai nevoie? Ai o nelamurire şi vrei să vorbeşti cu cineva?


ON-LINE

Toată documentația (inclusiv plata taxelor) se pot procesa online


HOME » LEGISLATIE BACK

« Inapoi

LEGEA nr. 11 din 1991 privind combaterea concurentei neloiale
-republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 15.10.2002-

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Drepturile asupra unei inventii sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin acordarea unui brevet de inventie de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile prevazute de lege.

Sunt, de asemenea, recunoscute si aparate drepturile decurgand din brevetul european, conform legii.

Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) brevet european - brevetul acordat conform Conventiei brevetului european;

b) cerere de brevet - cererea scrisa care contine solicitarea expresa de acordare a unui brevet de inventie;

c) cerere internationala - cererea de protectie a unei inventii, inregistrata conform tratatului de cooperare in domeniul brevetelor;

d) consilier in proprietate industriala - persoana specializata in acordarea asistentei in domeniul proprietatii industriale (inventii, marci, desene, modele etc.), care desfasoara legal aceasta activitate;

e) Conventia brevetului european - Conventia privind brevetul european, incheiata la Munchen la 5 octombrie 1973, cu modificarile si revizuirile ulterioare;

f) Conventia de la Paris - Conventia pentru protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883, Paris, astfel cum a fost revizuita si modificata;

g) descriere - prezentarea in scris a inventiei;

h) inventator - persoana care a creat inventia;

i) mandatar autorizat - consilierul in proprietate industriala, care poate avea si calitate de reprezentare in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci;

j) OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;

k) publicare - difuzarea informatiei intr-un mod accesibil publicului;

l) solicitant - persoana fizica sau juridica care cere acordarea unui brevet de inventie;

m) succesor in drepturi - orice persoana fizica sau juridica careia i s-a transmis fie dreptul la acordarea brevetului de inventie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de inventie eliberat;

n) revendicare - partea de brevet care cuprinde obiectul protectiei solicitate si al carei continut determina intinderea protectiei;

o) titularul brevetului - persoana fizica sau juridica careia ii apartine dreptul conferit prin brevet;

p) unitate - persoana juridica care functioneaza legal;

q) persoana care exploateaza inventia - persoana fizica sau juridica care o pune in aplicare in mod legal. Persoana care exploateaza inventia poate sa fie identica cu titularul brevetului.

Art. 3. - Dreptul la brevet de inventie apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi.

Art. 4. - In cazul in care inventia a fost creata impreuna de mai multi inventatori, fiecare dintre acestia are calitatea de coautor al inventiei, iar dreptul apartine in comun acestora.

Daca mai multe persoane au creat aceeasi inventie, independent una de alta, dreptul la brevet apartine aceleia care a depus o cerere de brevet a carei data de depozit este cea mai veche, iar daca o prioritate a fost recunoscuta, apartine persoanei a carei cerere de brevet de inventie are cea mai veche data de prioritate.

Dispozitiile alin. 2 sunt aplicabile numai daca documentatia privind cererea sau, dupa caz, cea privind brevetul avand data de depozit sau de prioritate recunoscuta cea mai veche a fost publicata conform legii.

Art. 5. - Daca inventatorul este salariat, in lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de inventie apartine:

a) unitatii, pentru inventiile realizate de salariat in exercitarea unui contract de munca ce prevede o misiune inventiva incredintata in mod explicit, care corespunde cu functiile sale; inventatorul beneficiaza de o remuneratie suplimentara stabilita prin contract;

b) salariatului, pentru inventiile realizate de catre acesta fie in exercitarea functiei sale, fie in domeniul activitatii unitatii, prin cunoasterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unitatii sau ale datelor existente in unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, in lipsa unei prevederi contractuale contrare.

Daca inventia rezulta dintr-un contract de cercetare, in lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de inventie apartine unitatii care a comandat cercetarea, inventatorul avand dreptul la o remuneratie suplimentara stabilita prin act aditional la contract.

In cazurile prevazute la alin. 1 lit. a) si b) si alin. 2, inventatorul si unitatea au obligatia reciproca sa se informeze in scris asupra crearii si stadiului realizarii inventiei si sa se abtina de la orice divulgare.

Incalcarea obligatiei de a informa atrage raspunderea persoanei vinovate.

In cazurile prevazute la alin. 1 lit. a) si la alin. 2, daca, in termen de 60 de zile de la data cand salariatul a informat in scris unitatea asupra redactarii descrierii inventiei, cererea de brevet nu a fost depusa la OSIM, in lipsa altei conventii intre parti, dreptul la acordarea brevetului de inventie apartine salariatului, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. b).

In cazul prevazut la alin. 1 lit. b), unitatea are un drept de preferinta la incheierea unui contract privind inventia salariatului sau, ce trebuie exercitat in termen de 3 luni de la oferta salariatului; in lipsa acordului privind pretul contractului, acesta urmeaza sa fie stabilit de instantele judecatoresti.

Art. 6. - Persoanele fizice sau juridice straine avand domiciliul sau sediul in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile tratatelor si conventiilor internationale privind inventiile, la care Romania este parte.

 

CAPITOLUL II

Inventia brevetabila

Art. 7. - Un brevet poate fi acordat pentru orice inventie avand ca obiect un produs sau un procedeu, in toate domeniile tehnologice, cu conditia ca aceasta sa fie noua, sa implice o activitate inventiva si sa fie susceptibila de aplicare industriala.

Inventiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile daca se refera la:

a) un material biologic din mediul natural sau produs prin orice procedeu tehnic, chiar daca inainte se producea in natura;

b) plante sau animale, daca realizarea tehnica a inventiei nu se limiteaza la un anumit soi de plante sau la o anumita rasa de animale;

c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic si un produs, altul decat un soi de plante sau o rasa de animale, obtinuta pe aceasta cale;

d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene, chiar daca structura acelui element este identica cu structura unui element natural.

Art. 8. - O inventie este noua daca nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.

Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisa sau orala, prin folosire ori prin orice alt mijloc, pana la data depozitului cererii de brevet de inventie sau a prioritatii recunoscute.

Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, continutul cererilor depuse la OSIM si al cererilor internationale sau europene desemnand Romania, asa cum acestea au fost depuse, care au o data de depozit sau de prioritate recunoscuta, anterioara celei mentionate la alin. 2, si care au fost publicate la sau dupa aceasta data conform legii.

Prevederile alin. 2 si 3 nu exclud brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii cuprinse in stadiul tehnicii pentru utilizarea acesteia in cadrul unei metode pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie ori terapie, sau in cadrul oricarei metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal, daca utilizarea sa in cadrul acestei metode nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.

Prevederile acestui articol nu vor exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii prevazute la alin. 4, pentru orice utilizare specifica in orice metoda pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie sau terapie, ori in orice metoda de diagnosticare practicata pe corpul uman sau animal, daca aceasta utilizare nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.

Art. 9. - Divulgarea inventiei nu este luata in considerare daca a intervenit in intervalul de 6 luni inaintea datei de depozit a cererii de brevet si daca rezulta direct sau indirect ca urmare a:

a) unui abuz evident in privinta solicitantului; sau

b) faptului ca solicitantul a expus inventia intr-o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta, organizata in statele parti la tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.

Art. 10. - O inventie este considerata ca implicand o activitate inventiva daca, pentru o persoana de specialitate, ea nu rezulta in mod evident din cunostintele cuprinse in stadiul tehnicii.

Cererile de brevet la care se refera art. 8 alin. 3, desi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate in considerare pentru aprecierea activitatii inventive.

Art. 11. - O inventie este susceptibila de aplicare industriala daca obiectul sau poate fi realizat sau utilizat cel putin in unul dintre domeniile industriale, inclusiv in agricultura.

Art. 12. - Nu se acorda brevet de inventie, potrivit prezentei legi, pentru:

a) inventiile a caror exploatare comerciala este contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele daunatoare sanatatii si vietii persoanelor, animalelor sau plantelor si care sunt de natura sa aduca atingeri grave mediului, cu conditia ca aceasta excludere sa nu depinda numai de faptul ca exploatarea este interzisa printr-o dispozitie legala;

b) soiurile de plante si rasele de animale;

c) procedeele esential biologice pentru obtinerea plantelor sau a animalelor;

d) inventiile avand ca obiect corpul uman in diferitele stadii ale formarii si dezvoltarii sale, precum si simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene.

Art. 13. - Nu sunt considerate inventii in sensul art. 7 in special:

a) descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice;

b) creatiile estetice;

c) planurile, principiile si metodele in exercitarea de activitati mentale, in materie de jocuri sau in domeniul activitatilor economice, precum si programele de calculator;

d) prezentarile de informatii.

Prevederile alin. 1 nu exclud brevetabilitatea obiectului inventiei sau cea a activitatilor prevazute decat in masura in care cererea de brevet de inventie sau brevetul de inventie se refera la astfel de obiecte ale inventiei sau la activitati in sine.

 

CAPITOLUL III

Inregistrarea, publicarea si examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului

Art. 14. - Cererea de brevet de inventie continand datele de identificare a solicitantului, insotita de descrierea inventiei, de revendicari si, daca este cazul, de desene explicative, toate redactate in limba romana, se depune la OSIM si constituie depozitul national reglementar.

Cererea de brevet de inventie trebuie sa contina indicatii care sa permita stabilirea identitatii inventatorului.

Depunerea cererii de brevet poate fi facuta de persoana indreptatita la acordarea brevetului, personal sau in orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

In toate procedurile in fata OSIM solicitantul este considerat a fi persoana indreptatita la acordarea brevetului.

Cererea de brevet, insotita de documentele prevazute la alin. 1, va fi depusa, la alegerea solicitantului, pe hartie sau sub o alta forma si printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM si prevazut in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 15. - Data de depozit este data la care au fost inregistrate la OSIM urmatoarele:

a) o cerere care sa contina solicitarea explicita sau implicita a acordarii unui brevet de inventie;

b) indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea acestuia de catre OSIM;

c) o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere a inventiei.

In cazul in care lipseste o parte a descrierii, in scopul atribuirii datei de depozit, aceasta poate fi depusa ulterior, data de depozit fiind data la care aceasta parte a fost depusa si la care taxa pentru inregistrarea acestei parti a fost platita.

Daca partea lipsa a descrierii prevazute la alin. 1 lit. c), depusa ulterior, este retrasa, data de depozit va fi data la care sunt indeplinite cerintele la care se face referire la alin. 1.

Conditiile de depunere ulterioara si cele de retragere a partii lipsa a descrierii, care a fost depusa ulterior conform alin. 2, sunt prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

In cazul in care cererea de brevet de inventie nu contine o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere, in cererea de brevet de inventie poate fi facuta referire, in limba romana, la o cerere depusa anterior la OSIM care inlocuieste descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi, in scopul acordarii datei de depozit. In lipsa acesteia, cererea nu va fi tratata ca o cerere de brevet de inventie.

Cererea de brevet de inventie se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse. Pana la publicarea datelor din acest registru in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale.

Revendicarile si desenele privind inventia pot fi depuse si in termen de doua luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.

In cazul cererii internationale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezulta din tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte si aceasta data se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse.

Art. 16. - In cazul indeplinirii prevederilor art. 14 sau ale art. 15 alin. 8, depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar.

Prevederile alin. 1 se aplica si daca, pentru motive justificate, persoanele fizice sau juridice straine au depus descrierea, revendicarile si desenele intr-o limba straina, cu conditia ca, in termen de doua luni de la inregistrarea cererii sau, dupa caz, de la data deschiderii fazei nationale, sa se depuna la OSIM o traducere conforma in limba romana a acestor documente si sa fie platita taxa legala.

Se considera ca indeplinesc conditiile privind forma si continutul unei cereri din prezenta lege:

a) cererile internationale care indeplinesc conditiile privind forma si continutul prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, adoptat de Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81 din 2 martie 1979, cu modificarile ulterioare;

b) cererile internationale care indeplinesc conditiile de forma si de continut prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor si cerute de OSIM sau de Oficiul European de Brevete, atunci cand actioneaza pentru OSIM, dupa ce a inceput prelucrarea sau examinarea acestora.

De asemenea, vor fi respectate orice alte cerinte cu privire la forma si continutul cererii prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Continutul unei cereri care corespunde continutului unui formular de cerere internationala si al celui acceptat, conform alin. 4, trebuie prezentat pe un formular de cerere prescris, prevazut in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 17. - Depozitul cererii confera un drept de prioritate, cu incepere de la data acestuia sau de la data prioritatii invocate si recunoscute, fata de orice alt depozit privind aceeasi inventie avand o data de depozit sau de prioritate ulterioara, daca sunt indeplinite prevederile art. 14 alin. 1 sau ale art. 15 alin. 8.

Art. 18. - Inventia trebuie expusa in descriere, revendicari si desene suficient de clar, complet si corect din punct de vedere stiintific si tehnic, astfel incat o persoana de specialitate in domeniu sa o poata realiza.

Revendicarile definesc obiectul protectiei solicitate si trebuie sa fie clare, concise si sa fie sustinute de descrierea inventiei.

Daca inventia se refera la un microorganism la care publicul nu a avut acces, conditiile prevazute la alin. 1 sunt indeplinite numai daca solicitantul dovedeste printr-un act ca, anterior datei de depozit a cererii de brevet de inventie sau a celei a prioritatii recunoscute, microorganismul a facut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internationala.

Art. 19. - Cererea de brevet trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii legate intre ele de o asemenea maniera incat sa formeze un singur concept inventiv general.

Cererea de brevet care nu indeplineste conditia prevazuta la alin. 1 poate fi divizata de catre solicitant, din proprie initiativa sau la cererea OSIM, pana la luarea unei hotarari asupra cererii de brevet.

O cerere rezultata in urma divizarii poate fi depusa numai pentru elementele care nu depasesc continutul cererii initiale. Cererile rezultate in urma divizarii care indeplinesc aceasta cerinta sunt considerate a fi fost depuse la data de depozit a cererii initiale si vor beneficia de drepturile de prioritate invocate in aceasta.

Art. 20. - Persoana sau succesorul sau in drepturi care a depus o cerere de brevet de inventie, de model de utilitate ori certificat de utilitate intr-un stat parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale sau pentru un membru la Organizatia Mondiala a Comertului beneficiaza, pentru a efectua depunerea unei cereri de brevet pentru aceeasi inventie, de un drept de prioritate pe o durata de 12 luni calculata de la data de depozit a primei cereri.

Intr-o cerere de brevet se admite invocarea unor prioritati multiple, recunoscute, cu conditia respectarii termenului prevazut la alin. 1, precum si a unitatii inventiei prevazute la art. 19.

In situatia prevazuta la alin. 2 termenul de prioritate de 12 luni se calculeaza de la data celei mai vechi prioritati recunoscute.

Prioritatea poate fi recunoscuta si pentru o cerere care revendica sau ar fi putut revendica prioritatea unei cereri anterioare la o data de inregistrare ulterioara datei de expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de doua luni de la data expirarii acestui termen, cu plata taxei legale, daca:

a) o cerere expresa este formulata in acest sens, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi;

b) cererea este formulata in termen;

c) cererea prezinta motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat;

d) OSIM constata ca cererea ulterioara nu a fost depusa in termenul de prioritate, desi diligenta in cauza a fost exercitata, sau ca nerespectarea termenului nu a fost intentionata.

In cazul in care solicitantul cererii de brevet de inventie invoca un drept de prioritate care apartine altei persoane, pentru recunoasterea prioritatii este necesara depunerea la OSIM a unei autorizatii din partea cedentului, din care sa rezulte ca solicitantul are dreptul sa invoce prioritatea primului depozit.

Termenul de depunere a autorizatiei este de maximum 3 luni de la invocarea prioritatii.

Nerecunoasterea prioritatii pentru neindeplinirea prevederilor alin. 4 si 6 se hotaraste de catre OSIM in termen de 6 luni de la data de depozit.

Art. 21. - Prioritatea invocata intr-o cerere de brevet de inventie, ca urmare a expunerii obiectului inventiei intr-o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta, organizata in statele membre ale Conventiei de la Paris sau ale Organizatiei Mondiale a Comertului, poate fi recunoscuta de la data introducerii acestuia in expozitie.

Dispozitiile alin. 1 se aplica numai daca o cerere de brevet de inventie a fost depusa in termen de 6 luni de la data introducerii obiectului inventiei in expozitie.

Termenul de 6 luni nu va prelungi termenul de prioritate prevazut la art. 20 alin. 1 si 3.

Art. 22. - Prioritatile prevazute la art. 20 si 21 se invoca o data cu depunerea cererii de brevet si se justifica prin acte de prioritate.

In cazul in care solicitantul a omis sa invoce prioritatea o data cu depunerea cererii, invocarea poate fi facuta, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, cel mai tarziu in termen de doua luni de la aceasta data, cu plata taxei legale.

Actele de prioritate se depun in termen de maximum 3 luni de la data de depozit sau, dupa caz, de la data deschiderii fazei nationale, iar atunci cand OSIM solicita o traducere conforma in limba romana a cererii anterioare se vor respecta prevederile regulamentului de aplicare a prezentei legi.

Nerespectarea termenelor prevazute la alin. 2 si 3 conduce la nerecunoasterea prioritatii invocate.

Nerecunoasterea prioritatii pentru neindeplinirea prevederilor art. 20 si 21 se hotaraste de catre OSIM, in termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale pentru o cerere internationala.

Art. 23. - Cererile de brevet de inventie depuse pe cale nationala, pentru care a fost constituit depozitul national reglementar, sunt publicate imediat dupa expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau, daca a fost recunoscuta o prioritate, de la data acestei prioritati, cu exceptia celor prevazute la art. 42 alin. 2.

Cererile de brevet de inventie depuse conform Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor se publica imediat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la deschiderea fazei nationale.

La cererea persoanei fizice sau juridice indreptatite publicarea se poate face intr-un termen mai scurt decat cel prevazut la alin. 1 si 2, in conditiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.

Daca se ia hotararea de acordare a brevetului de inventie inainte de publicarea cererii, aceasta va fi publicata o data cu publicarea mentiunii hotararii de acordare, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. 2, art. 28 alin. 4 si 5 si ale art. 42 alin. 2.

Cererile de brevet de inventie prevazute la art. 42 alin. 2 vor fi publicate in termen de 3 luni de la data scoaterii din regimul de secret de stat.

Publicarea cererii se mentioneaza in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 24. - Publicarea cererii de brevet de inventie poate fi insotita de un raport de documentare.

Daca raportul de documentare nu a fost facut public o data cu cererea, acesta se va publica ulterior, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 25. - Examinarea cererii de brevet de inventie poate fi ceruta la data de depozit a cererii de brevet sau, dupa caz, la deschiderea fazei nationale ori in termen de 30 de luni de la una dintre aceste date.

Pentru cererile de brevet de inventie care au regim de secret de stat solicitarea examinarii poate fi ceruta la data de depozit a cererii sau in termen de 3 luni de la incetarea acestui regim, dar nu mai tarziu de 30 de luni inainte de expirarea duratei de protectie prevazute la art. 31.

Art. 26. - OSIM examineaza daca cererile de brevet de inventie indeplinesc cerintele prevazute la art. 6, art. 14-16 si 18, prioritatile prevazute la art. 17 si cele invocate in conformitate cu prevederile art. 20-22, unitatea inventiei prevazuta la art. 19 si daca obiectul cererii este brevetabil in intelesul art. 7-11, 12 si 13.

Art. 27. - OSIM are dreptul sa ceara solicitantului lamuririle si actele pe care le considera necesare in legatura cu identitatea solicitantului sau a inventatorului, cu depozitul national reglementar constituit sau cu indeplinirea conditiilor de brevetare.

In toate procedurile privind cererea sau brevetul de inventie OSIM poate transmite notificari solicitantului, titularului sau persoanei interesate, iar acestia pot transmite la OSIM comunicari, cu respectarea termenelor prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aceste termene putand fi prelungite de catre OSIM la cerere, cu plata unei taxe legale.

Absenta notificarii nu absolva pe solicitant, titular ori persoana interesata de obligatia respectarii dispozitiilor prezentei legi.

Solicitantul va depune la OSIM toate documentele publice in legatura cu inventia sa, inclusiv copii de pe brevetele acordate in alte state.

La cererea OSIM sau din initiativa sa solicitantul ori succesorul sau in drepturi, pana la luarea unei hotarari, poate modifica revendicarile, desenele sau descrierea, fara insa ca prin aceasta sa se depaseasca limitele dezvaluirii inventiei la data depunerii cererii de brevet.

Art. 28. - OSIM hotaraste prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de inventie, in termen de 18 luni de la data la care s-a solicitat examinarea, acordarea brevetului de inventie sau respingerea cererii de brevet ori a obiectului acesteia. Fac exceptie cererile de brevet de inventie care au fost retrase de catre solicitant sau care sunt declarate ca fiind considerate retrase.

OSIM hotaraste respingerea in tot sau in parte a cererii de brevet de inventie in urmatoarele situatii:

a) obiectul cererii nu este brevetabil in intelesul art. 7-11, 12 si 13;

b) cererea de brevet de inventie nu indeplineste conditiile prevazute la art. 6, art. 14 alin. 1, art. 15 alin. 4 si 5, art. 16 alin. 2 si 4, art. 18 si 41;

c) depasirea termenului de deschidere a fazei nationale pentru cererile inregistrate international;

d) neplata taxelor de inregistrare, de depunere a revendicarilor sau a desenelor ori a partii lipsa din descriere, de deschidere a fazei nationale, de publicare, de examinare ori, dupa caz, a taxei de desemnare, in cuantumul si la termenele prevazute de lege si de regulamentul de aplicare a prezentei legi;

e) scurgerea termenului de 12 luni de la data la care cererile prevazute la alin. 7 au fost considerate retrase;

f) s-a solicitat respingerea cererii de brevet de inventie conform art. 65 alin. 2 lit. c);

g) solicitantul, altul decat inventatorul, nu a facut dovada, in cadrul termenului prevazut la art. 29 alin. 2, ca este indreptatit la acordarea brevetului;

h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de inventie in vederea acordarii brevetului, in termenele prevazute la art. 25.

Mentiunea hotararii de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in termen de 60 de zile, cu exceptia termenului prevazut la art. 29 alin. 2. O data cu publicarea mentiunii hotararii de acordare a brevetului de inventie se pun la dispozitie publicului descrierea, revendicarile si desenele inventiei brevetate, cu respectarea conditiilor prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Hotararea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii de brevet de inventie va avea efect incepand cu data publicarii mentiunii acesteia in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

In cazul hotararilor de acordare a brevetului de inventie avand regim de secret de stat, dupa incetarea acestui regim se aplica prevederilor alin. 4 si ale art. 23 alin. 4.

OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de inventie daca solicitantul cere retragerea in scris, in mod expres.

Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de inventie aflate in urmatoarele situatii:

a) inventatorii nu au fost declarati in termen de 18 luni de la data solicitarii examinarii in fond;

b) solicitantul nu a dat curs notificarilor OSIM, ulterioare stabilirii continutului admisibil al revendicarilor, conform prevederilor art. 18 alin. 1, privind aducerea formei revendicarilor, descrierii si desenelor in concordanta cu acest continut;

c) cererea a constituit baza invocarii prioritatii intr-o cerere ulterioara depusa pe cale nationala sau pentru care s-a deschis faza nationala in Romania;

d) cererea de brevet de inventie se afla in situatia prevazuta la art. 65 alin. 2 lit. b);

e) cererile de brevet de inventie internationale pentru care OSIM are calitatea de oficiu receptor si care nu indeplinesc conditiile prevazute in Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor;

f) solicitantul nu a depus revendicarile si desenele in termenul prevazut la art. 15 alin. 7.

Toate hotararile luate in cadrul OSIM sunt motivate, se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si se comunica in termenele si in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. In acelasi registru se inscriu si mentiunile privind cererile de brevet retrase sau mentiunile privind declaratiile conform carora cererile de brevet sunt considerate ca fiind retrase, care, de asemenea, se comunica.

In cazul decesului partii interesate sau in cazul dizolvarii persoanei juridice, procedura se intrerupe pana la comunicarea la OSIM a succesorului in drepturi, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Cand se instituie proceduri judiciare in privinta dreptului la brevet si a dreptului la acordarea brevetului, procedura de brevetare se suspenda pana cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva.

Persoana interesata va comunica la OSIM aceasta hotarare.

Art. 29. - OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hotararilor sale pentru neindeplinirea conditiilor prevazute in prezenta lege, precum si pentru orice eroare materiala, pana la comunicarea acestora.

Daca OSIM constata pe baza unor dovezi temeinice ca solicitantul, altul decat inventatorul, nu este indreptatit la acordarea brevetului de inventie, in vederea revocarii prevazute la alin. 1, se poate proceda la amanarea comunicarii hotararii luate, fara a depasi un termen de 6 luni de la data acesteia. In aceasta perioada vor fi comunicate la OSIM dovezile temeinice privind dreptul la acordarea brevetului.

Art. 30. - Brevetul de inventie este eliberat de directorul general al OSIM, in temeiul hotararii de acordare a acestuia. Pentru brevetul european OSIM certifica validitatea brevetului in Romania, conform legii.

Data eliberarii brevetului de inventie este data la care mentiunea eliberarii este publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Brevetele se inscriu in Registrul national al brevetelor de inventie.

Daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, brevetul de inventie european se inscrie in Registrul national al brevetelor de inventie.

Art. 31. - Durata de protectie a unui brevet de inventie este de 20 de ani, cu incepere de la data de depozit.

Pentru brevetul european durata prevazuta la alin. 1 curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Conventiei brevetului european.

Pentru produsele medicamentoase sau produsele fitosanitare brevetate se poate obtine o protectie suplimentara, in conditiile legii.

Art. 32. - Pentru o inventie dintr-o cerere de brevet care nu poate fi aplicata fara a aduce atingere unei inventii dintr-o cerere de brevet anterioara si brevetata, OSIM va lua o hotarare de acordare numai dupa notificarea tuturor partilor interesate cu privire la relatia dintre inventii.

CAPITOLUL IV

Drepturi si obligatii

Art. 33. - Brevetul de inventie confera titularului sau un drept exclusiv de exploatare pe intreaga durata de protectie a acestuia.

Este interzisa efectuarea fara consimtamantul titularului a urmatoarelor acte:

a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vanzare, vanzarea sau importul in vederea folosirii, oferirii spre vanzare ori vanzarii, in cazul in care obiectul brevetului este un produs;

b) utilizarea procedeului, precum si folosirea, oferirea spre vanzare, vanzarea sau importul in aceste scopuri a produsului obtinut direct prin procedeul brevetat, in cazul in care obiectul brevetului este un procedeu.

Intinderea protectiei conferite prin brevet este determinata de continutul revendicarilor. Totodata descrierea si desenele inventiei servesc la interpretarea revendicarilor.

Pentru determinarea intinderii protectiei conferite prin brevet se va tine seama de orice element echivalent unui element specificat in revendicari.

Intinderea protectiei conferite de cererea de brevet de inventie va fi determinata de revendicarile continute in cererea publicata in conformitate cu art. 23.

Brevetul acordat sau amendat in procedurile de revocare sau anulare in parte va determina retroactiv protectia conferita prin cererea de brevet de inventie, conform prevederilor alin. 2, in masura in care aceasta nu a fost extinsa.

Protectia conferita printr-un brevet referitor la un material biologic avand caracteristici specifice se extinde asupra oricarui material derivat, pe baza celui brevetat, prin reproducere sau multiplicare, sub forma identica ori diferentiat si cu aceleasi caracteristici.

Protectia conferita printr-un brevet referitor la un procedeu permitand producerea unui material biologic avand caracteristici specifice se extinde asupra materialului biologic direct obtinut prin acest procedeu si asupra oricarui alt material biologic derivat din materialul biologic direct obtinut prin acel procedeu si asupra oricarui alt material obtinut plecand de la materialul biologic direct obtinut prin reproducere sau multiplicare, sub forma identica sau diferentiat si avand aceleasi caracteristici.

Protectia conferita printr-un brevet asupra unui produs continand o informatie genetica sau constand intr-o informatie genetica se extinde asupra oricarui alt material in care produsul este incorporat si in care informatia genetica este continuta si isi exercita functia, cu exceptia corpului uman in diferite stadii de formare sau dezvoltare.

Protectia prevazuta la alin. 7-9 nu se extinde asupra materialului biologic obtinut prin reproducerea sau multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit spre vanzare pe teritoriul Romaniei de catre titularul de brevet sau cu consimtamantul acestuia, cand reproducerea sau multiplicarea rezulta in mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fost pus pe piata, cu conditia ca materialul obtinut sa nu fi fost utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicari.

Art. 34. - Cu incepere de la data publicarii cererii de brevet in conformitate cu prevederile art. 23 cererea asigura, in mod provizoriu, solicitantului protectia conferita potrivit dispozitiilor art. 33, cu exceptia cazurilor in care cererea de brevet de inventie a fost respinsa, retrasa sau declarata ca fiind considerata retrasa.

Art. 35. - Nu constituie incalcarea drepturilor prevazute la art. 33 si 34:

a) folosirea inventiilor in constructia si in functionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum si la bordul navelor sau la dispozitivele pentru functionarea acestora, apartinand statelor membre ale tratatelor si conventiilor internationale privind inventiile, la care Romania este parte, cand aceste vehicule sau nave patrund pe teritoriul Romaniei, temporar sau accidental, cu conditia ca aceasta folosire sa se faca exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor;

b) efectuarea oricaruia dintre actele prevazute la art. 33 alin. 2 de catre o persoana care a aplicat obiectul brevetului de inventie sau cel al cererii de brevet, asa cum a fost publicata, ori a luat masuri efective si serioase in vederea producerii sau folosirii lui cu buna-credinta pe teritoriul Romaniei, independent de titularul acesteia, cat si inainte de constituirea unui depozit national reglementar privind inventia sau inainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscuta; in acest caz inventia poate fi folosita in continuare de acea persoana, in volumul existent la data de depozit sau a prioritatii recunoscute, si dreptul la folosire nu poate fi transmis decat cu patrimoniul persoanei ori cu o fractiune din patrimoniul afectat exploatarii inventiei;

c) efectuarea oricaruia dintre actele prevazute la art. 33 alin. 2 exclusiv in cadru privat si in scop necomercial; producerea sau, dupa caz, folosirea inventiei exclusiv in cadru privat si in scop necomercial;

d) comercializarea sau oferirea spre vanzare pe teritoriul Romaniei a acelor exemplare de produs, obiect al inventiei, care au fost vandute anterior de titularul de brevet sau cu acordul sau expres;

e) folosirea cu buna-credinta sau luarea masurilor efective si serioase de folosire a inventiei de catre terti in intervalul de timp dintre decaderea din drepturi a titularului de brevet si revalidarea brevetului. In acest caz inventia poate fi folosita in continuare de acea persoana, in volumul existent la data publicarii mentiunii revalidarii, si dreptul la folosire nu poate fi transmis decat cu patrimoniul persoanei care utilizeaza inventia ori cu o fractiune din patrimoniul care este afectat exploatarii inventiei;

f) exploatarea de catre terti a inventiei sau a unei parti a acesteia la a carei protectie s-a renuntat.

Orice persoana care, cu buna-credinta, foloseste inventia sau a facut pregatiri efective si serioase de folosire a inventiei, fara ca aceasta folosire sa constituie o incalcare a cererii de brevet sau a brevetului european in traducerea initiala, poate, dupa ce traducerea corectata are efect, sa continue folosirea inventiei in intreprinderea sa ori pentru necesitatile acesteia, fara plata si fara sa depaseasca volumul existent la data la care traducerea initiala a avut efect.

Art. 36. - Inventatorul are dreptul sa i se mentioneze numele, prenumele si calitatea in brevetul eliberat, in carnetul de munca, precum si in orice acte sau publicatii privind inventia sa.

In cazul in care titularul este altul decat inventatorul, acestuia din urma i se elibereaza un duplicat al brevetului de inventie.

La solicitarea expresa a inventatorului, numele si prenumele acestuia nu se publica; aceasta solicitare este supusa platii taxei legale.

Art. 37. - Pentru inventiile create si realizate in conditiile art. 5 alin. 1 cu clauza contrara si, respectiv, ale art. 5 alin. 2 inventatorul beneficiaza de drepturi patrimoniale stabilite pe baza de contract incheiat cu solicitantul sau, dupa caz, cu titularul brevetului.

Drepturile patrimoniale se stabilesc in functie de efectele economice si/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau in functie de aportul economic al inventiei.

Art. 38. - In cazul decaderii din drepturi a titularului de brevet, prevazuta la art. 45 alin. 3, titularul poate cere la OSIM revalidarea brevetului pentru motive justificate, in termen de 6 luni de la data publicarii decaderii. In termen de 60 de zile de la inregistrare OSIM hotaraste asupra cererii de revalidare, sub conditia platii taxei legale. Mentiunea revalidarii brevetului se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii.

Art. 39. - Titularul poate renunta, in tot sau in parte, la brevet, pe baza unei declaratii scrise inregistrate la OSIM.

In cazul inventiilor prevazute la art. 5 alin. 1 lit. a) si alin. 2, precum si al inventiilor care au facut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. 1 lit. b), titularul brevetului este obligat sa comunice inventatorului intentia sa de renuntare; la cererea inventatorului, titularul este obligat sa-i transmita acestuia dreptul asupra brevetului.

Daca brevetul a facut obiectul unui contract de licenta, renuntarea este posibila numai cu acordul beneficiarului licentei.

Inventia sau partea din aceasta, la a carei protectie s-a renuntat, poate fi liber exploatata de catre terti.

La inventiile prevazute la art. 42 alin. 2 se poate renunta numai cu acordul institutiilor care le-au atribuit caracterul de secret de stat.

Renuntarea se inregistreaza la OSIM in Registrul national al brevetelor de inventie si produce efecte incepand cu data publicarii acesteia in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Art. 40. - Brevetul de inventie poate fi anulat in tot sau in parte, la cererea unei persoane interesate, cand se constata ca la data inregistrarii cererii de brevet de inventie nu erau indeplinite conditiile pentru existenta unei inventii brevetabile. Cererea de anulare se poate face in tot cursul duratei de valabilitate a brevetului si se judeca de catre Tribunalul Bucuresti. Hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.

Hotararile Curtii de Apel Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea Suprema de Justitie in termen de 30 de zile de la comunicare.

Hotararea de anulare, in tot sau in parte, definitiva si irevocabila, se inregistreaza la OSIM de catre persoana interesata.

Mentiunea anularii se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 60 de zile de la inregistrarea hotararii la OSIM.

Art. 41. - In procedurile in fata OSIM solicitantul cererii, cesionarul sau titularul ori o alta persoana interesata poate fi reprezentata printr-un mandatar, in baza unei procuri inregistrate la OSIM, in conditiile si la termenele prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Pentru persoanele mentionate anterior, care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, cu urmatoarele exceptii, cazuri in care se poate actiona in nume propriu:

a) inregistrarea unei cereri de brevet de inventie, in scopul atribuirii datei de depozit;

b) plata unei taxe;

c) depunerea unei copii de pe o cerere anterioara;

d) eliberarea unei notificari a OSIM privind orice procedura prevazuta la lit. a), b) si c).

Taxa de mentinere in vigoare poate fi platita de orice persoana.

In cazul revocarii procurii semnatura mandatarului nu are efectul semnaturii solicitantului, a titularului sau a persoanelor interesate care l-au desemnat.

Art. 42. - Inventia care face obiectul cererii de brevet depuse la OSIM nu poate fi divulgata fara acordul solicitantului, pana la publicarea acesteia, si are caracterul stabilit de legea speciala pana la publicare.

Este secret de stat continutul cererilor de brevet de inventie create pe teritoriul Romaniei, carora li se atribuie acest regim de catre institutiile in drept pentru apararea nationala si pentru pastrarea sigurantei nationale, cu instiintarea solicitantului si acordarea unei compensatii materiale acestuia de catre institutia care a atribuit caracterul de secret de stat. Acest caracter inceteaza numai prin hotarare a acelorasi institutii.

OSIM pastreaza caracterul atribuit de institutiile in drept documentelor depuse.

Art. 43. - Brevetarea in strainatate a inventiilor create de persoane fizice romane pe teritoriul Romaniei se face numai dupa inregistrarea cererii de brevet de inventie la OSIM.

In cazul inventiilor prevazute la art. 42 alin. 2 brevetarea in strainatate se face cu aprobarea institutiilor care le-au atribuit caracterul de secret de stat.

In vederea brevetarii in strainatate a inventiilor prevazute la alin. 1 solicitantii sau titularii de brevet romani pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii.

Brevetarea in strainatate a inventiilor prevazute la alin. 1 se aduce la cunostinta OSIM de catre persoanele fizice romane care le-au creat sau de catre succesorul lor in drepturi.

Pentru inregistrarea cererilor internationale in vederea brevetarii inventiilor in alte state, in conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, OSIM actioneaza in calitate de oficiu receptor.

Art. 44. - In cazul inventiei pentru care o unitate este indreptatita la eliberarea brevetului, aceasta are obligatia de a informa inventatorul asupra stadiului examinarii cererii de brevet in cadrul OSIM, precum si asupra stadiului si a rezultatelor aplicarii inventiei.

Inventatorul are obligatia sa acorde, la cererea titularului de brevet, asistenta tehnica pe baza de contract, pentru punerea in aplicare a inventiei.

Art. 45. - Procedurile efectuate de OSIM privind cererile de brevet de inventie si brevetele de inventie prevazute de prezenta lege si de regulamentul de aplicare a acesteia sunt supuse taxelor, in cuantumurile si la termenele stabilite de lege.

Pe intreaga durata de valabilitate a brevetului de inventie titularul datoreaza anual taxe de mentinere in vigoare a brevetului.

Neplata acestor taxe atrage decaderea titularului din drepturile decurgand din brevet. Decaderea titularului din drepturi se inregistreaza in Registrul national al brevetelor de inventie si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Taxele de mentinere in vigoare pot fi platite si anticipat, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, pentru o perioada care nu poate depasi 4 ani.

Taxele datorate de persoanele fizice sau juridice straine se platesc in valuta in contul OSIM.

Art. 46. - Solicitantul sau titularul brevetului care din motive temeinice nu a putut sa respecte un termen in procedurile in fata OSIM este repus in situatia anterioara, daca prezinta o cerere motivata in termen de doua luni de la incetarea cauzei care l-a impiedicat sa actioneze, dar nu mai tarziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.

Dispozitiile alin. 1 nu se aplica daca termenele legale nu au fost respectate in urmatoarele situatii:

a) invocarea prioritatii conform art. 20-22;

b) depunerea traducerii descrierii, revendicarilor sau desenelor, conform art. 16 alin. 2;

c) solicitarea examinarii in vederea acordarii brevetului, conform art. 25;

d) plata taxelor de inregistrare si de efectuare a unui raport de documentare, conform art. 45 alin. 1;

e) inregistrarea unei cereri de revocare, conform art. 54;

f) depasirea termenului de divizare a unei cereri de brevet de inventie, prevazut la art. 19 alin. 2;

g) depasirea termenului de depunere a unei noi cereri de brevet, conform art. 65 alin. 2 lit. b);

h) plata taxelor de mentinere in vigoare a brevetului.

De asemenea, dispozitiile alin. 1 nu se aplica in situatiile prevazute la art. 28 alin. 2 lit. c), d) si f), alin. 7 lit. d) si e) si la art. 53.

Cererea de repunere in termen va fi supusa platii unei taxe, in cuantumul prevazut de lege pentru inregistrarea unei contestatii, cu exceptia cazului prevazut la art. 28 alin. 7 lit. b), pentru care nu se percep taxe.

 

CAPITOLUL V

Transmiterea drepturilor

Art. 47. - Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului si drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise in tot sau in parte.

Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenta, exclusiva sau neexclusiva, sau prin succesiune legala ori testamentara.

Transmiterea produce efecte fata de terti numai incepand cu data publicarii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala a mentiunii transmiterii inregistrate la OSIM.

Art. 48. - La cererea oricarei persoane interesate Tribunalul Bucuresti poate acorda o licenta obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se termenul care expira cel mai tarziu.

Prevederile alin. 1 se aplica numai daca inventia nu a fost aplicata sau a fost insuficient aplicata pe teritoriul Romaniei, iar titularul brevetului nu poate sa isi justifice inactiunea si daca nu s-a ajuns la o intelegere cu acesta privind conditiile si modalitatile comerciale de utilizare a inventiei.

Tribunalul Bucuresti va autoriza licenta obligatorie daca va aprecia, pe baza circumstantelor date, ca, desi persoana interesata a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o intelegere intr-un termen rezonabil.

Beneficiarul licentei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau tertii autorizati de acesta.

In afara motivelor prevazute la alin. 2, o licenta obligatorie poate fi autorizata de Tribunalul Bucuresti:

a) in situatii de urgenta nationala si, in principal, in interesul apararii nationale sau al sigurantei nationale ori cand interesele publice o cer;

b) in alte situatii de extrema urgenta;

c) in situatii de utilizare publica in scopuri necomerciale.

Acordarea licentei obligatorii pentru unul dintre motivele prevazute la alin. 5 nu impune indeplinirea conditiilor mentionate la alin. 2. Totusi beneficiarul licentei va instiinta solicitantul sau titularul brevetului despre autorizarea data de instanta, in cel mai scurt timp.

In situatii de utilizare publica in scopuri necomerciale, Guvernul sau tertii autorizati de acesta, atunci cand cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaste daca un brevet de inventie valid este sau va fi utilizat de Guvern, respectiv de terti, vor anunta titularul brevetului despre utilizarea acestuia, intr-un timp rezonabil.

In cazurile in care un brevet nu poate fi exploatat fara sa aduca atingere drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a carei data de depozit national reglementar este anterioara, o licenta obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizata numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii suplimentare:

a) inventia revendicata in brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substantial in raport cu inventia revendicata in brevetul anterior;

b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licenta reciproca, in conditii rezonabile pentru utilizarea inventiei revendicate in brevetul ulterior;

c) utilizarea autorizata in raport cu brevetul anterior este netransmisibila, cu exceptia cazului in care o licenta obligatorie este, de asemenea, transmisa.

Art. 49. - Licentele obligatorii sunt neexclusive si se acorda de Tribunalul Bucuresti, in conditii determinate in ceea ce priveste intinderea si durata acestora, precum si nivelul remuneratiei cuvenite detinatorului dreptului, stabilit in raport cu valoarea comerciala a licentelor acordate.

Licentele obligatorii vor fi autorizate in principal pentru aprovizionarea pietei.

Intinderea si durata licentelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost autorizate. In cazul inventiilor din domeniul tehnologiei de semiconductoare licenta va fi acordata numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practica stabilita ca fiind anticoncurentiala, ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative.

In cazul in care un ameliorator nu poate exploata un brevet de soi nou de planta fara sa aduca atingere unui brevet de inventie anterior, acesta poate solicita o licenta obligatorie pentru inventia protejata prin acest brevet.

In cazul in care titularul unui brevet de inventie referitor la o inventie biotehnologica nu poate sa o exploateze fara sa aduca atingere unui brevet anterior de soi nou de planta, acesta poate solicita o licenta obligatorie pentru exploatarea noului soi de planta, protejat prin brevet.

In cazul in care o licenta obligatorie este autorizata pentru a remedia o practica anticoncurentiala, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 48 alin. 3-5.

Art. 50. - Licenta obligatorie nu este transmisibila decat impreuna cu partea din intreprindere sau cu fondul de comert care beneficiaza de aceasta utilizare.

Prevederile alin. 1 nu se aplica in cazul in care o licenta obligatorie a fost acordata conform art. 48.

Art. 51. - La solicitarea motivata, prezentata de persoana interesata, Tribunalul Bucuresti poate retrage licenta obligatorie, atunci cand circumstantele care au condus la acordarea acesteia au incetat sa mai existe, cu conditia ca interesele legitime ale persoanei care a dobandit-o sa fie protejate intr-o maniera corespunzatoare. Licenta nu va fi retrasa daca circumstantele care au determinat acordarea acesteia risca sa se produca din nou.

Hotararile Tribunalului Bucuresti privind autorizarea utilizarii unei licente obligatorii, precum si cele privind remuneratia prevazuta in raport cu utilizarea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 52. - Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile privind acordarea sau, dupa caz, retragerea licentei obligatorii se comunica de persoana interesata la OSIM, care le inregistreaza in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau in Registrul national al brevetelor de inventie si publica mentiunea acestor hotarari in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de o luna de la comunicare.

 

CAPITOLUL VI

Apararea drepturilor privind inventiile

Art. 53. - Hotararile OSIM pot fi contestate la acesta de catre persoanele interesate, in termen de 3 luni de la comunicare.

Contestatia se solutioneaza in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia la OSIM de catre o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM, in prima instanta.

Contestatiile avand ca obiect numai indreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse platii taxelor.

Dispozitiile referitoare la atributiile jurisdictionale ale comisiilor de reexaminare din Departamentul de apeluri se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila, precum si cu orice alte dispozitii legale, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

Art. 54. - Orice persoana interesata are dreptul sa formuleze in scris si motivat, la OSIM, o cerere de revocare impotriva hotararii de acordare a brevetului de inventie, in termen de 6 luni de la publicarea acesteia, daca hotararea a fost luata fara respectarea dispozitiilor art. 7-11 si ale art. 12, 13 si 18.

Contestatia sau, dupa caz, cererea de revocare va fi solutionata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia la OSIM, de catre o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM.

Art. 55. - Neindeplinirea uneia sau mai multor conditii de forma privind o cerere nu poate constitui motiv de revocare a hotararii de acordare a brevetului sau de anulare a brevetului de inventie, in tot sau in parte, decat in cazul in care aceasta este rezultatul unei intentii frauduloase.

Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, in tot sau in parte, fara ca titularul sa aiba posibilitatea sa prezinte observatii asupra revocarii sau anularii si sa aduca intr-un termen rezonabil modificarile sau rectificarile admise de lege si de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 56. - Hotararea Comisiei de reexaminare, motivata, se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.

In termen de 15 zile de la comunicare hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.

Hotararile de acordare a brevetului de inventie, luate de Comisia de reexaminare, si hotararile pronuntate de instantele judecatoresti, comunicate la OSIM de catre persoana interesata, se opereaza in registrele nationale si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 60 de zile de la data la care acestea au ramas definitive si irevocabile.

OSIM opereaza in registrele nationale modificarile intervenite ca urmare a unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile si le publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 60 de zile de la data inregistrarii acestora la OSIM de catre persoana interesata.

Art. 57. - Insusirea fara drept, in orice mod, a calitatii de inventator constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 58. - Constituie infractiunea de contrafacere, in sensul prezentei legi, fabricarea, folosirea sau punerea in circulatie fara drept a obiectului unui brevet de inventie sau orice alta incalcare a drepturilor conferite conform art. 33 alin. 1, daca aceste incalcari au fost savarsite dupa data publicarii cererii de brevet de inventie, si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate.

Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despagubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecatoresti competente sa dispuna masura confiscarii sau, dupa caz, a distrugerii produselor contrafacute. Aceste dispozitii se aplica si materialelor si echipamentelor care au servit nemijlocit la savarsirea infractiunii de contrafacere.

Incalcarea drepturilor prevazute la art. 34 de catre terti atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despagubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despagubirilor fiind executoriu dupa eliberarea brevetului.

Art. 59. - In cazul in care, inainte de data publicarii cererii de brevet de inventie, faptele prevazute la art. 58 alin. 1 continua sa fie savarsite si dupa somare, instanta, la cerere, poate ordona incetarea savarsirii lor pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii OSIM. Aceasta masura va putea fi ordonata cu plata de catre solicitant a unei cautiuni stabilite de instanta.

Art. 60. - In cazul incalcarii dreptului titularului unui brevet de procedeu, prevazut la art. 33 alin. 2 lit. b), sarcina probei in stabilirea faptului ca procedeul utilizat pentru obtinerea unui produs identic este diferit de procedeul brevetat incumba persoanei prezumate a fi incalcat acest drept.

In aplicarea prevederilor alin. 1 orice produs identic care a fost realizat fara consimtamantul titularului de brevet va fi considerat pana la proba contrarie a fi fost obtinut prin procedeul brevetat in cel putin una dintre urmatoarele circumstante:

a) daca produsul obtinut prin procedeul brevetat este nou;

b) daca exista o probabilitate substantiala ca produsul identic a fost obtinut prin procedeul respectiv si titularul brevetului nu a putut, in ciuda unor eforturi rezonabile, sa stabileasca ce procedeu a fost de fapt utilizat.

La prezentarea probelor contrarii de catre titularul de brevet se va tine seama de interesele legitime legate de secretele de fabricatie si de secretele comerciale ale persoanei prezumate ca a incalcat drepturile titularului.

Art. 61. - Divulgarea, de catre personalul OSIM, precum si de catre persoanele care efectueaza lucrari in legatura cu inventiile, a datelor cuprinse in cererile de brevet, pana la publicarea lor, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei.

OSIM raspunde fata de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a savarsirii infractiunii prevazute la alin. 1.

Art. 62. - Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi nascute din brevetul de inventie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune si licenta, sau cele referitoare la nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 5 alin. 6, art. 37 si art. 44 sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Persoana interesata va comunica la OSIM hotararea judecatoreasca in termen de 30 de zile de la data la care aceasta a ramas definitiva si irevocabila, spre a fi inscrisa in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau in Registrul national al brevetelor de inventie si publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. In lipsa publicarii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala hotararea nu este opozabila tertilor.

Art. 63. - Titularul de brevet poate solicita instantei judecatoresti:

a) ordonarea unor masuri asiguratorii, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor decurgand dintr-un brevet si daca aceasta incalcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba;

b) ordonarea dupa acordarea liberului de vama a unor masuri privind incetarea faptelor de incalcare a drepturilor decurgand din brevet, savarsite de o terta persoana cu ocazia introducerii in circuitul comercial a unor marfuri importate, care implica o atingere a acestor drepturi.

Instanta va putea dispune ca autorul incalcarii drepturilor decurgand din brevet sa informeze titularul de brevet asupra identitatii tertilor care au participat la producerea si distribuirea marfurilor in cauza, precum si asupra circuitelor de distributie.

Masurile asiguratorii vor putea fi ordonate cu plata de catre reclamant a unei cautiuni stabilite de instanta.

Pentru ordonarea masurilor asiguratorii sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun.

Instanta va putea pretinde reclamantului sa furnizeze orice elemente de proba de care acesta dispune, pentru a dovedi ca este titularul brevetului incalcat ori al unui brevet a carui incalcare este inevitabila.

Art. 64. - Autoritatile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de brevet, suspendarea vamuirii la importul, exportul sau plasarea sub un regim vamal suspensiv a marfurilor ce intra sub incidenta art. 58 alin. 1.

Competentele vamale cu privire la asigurarea respectarii la frontiera a drepturilor privind brevetele de inventie apartin Directiei Generale a Vamilor, potrivit legii.

Art. 65. - In cazul in care printr-o hotarare judecatoreasca se constata ca o alta persoana decat cea care figureaza in brevetul de inventie este indreptatita la acordarea brevetului, OSIM elibereaza brevetul persoanei indreptatite si publica schimbarea titularului.

Daca, inainte de acordarea de catre OSIM a brevetului de inventie, printr-o hotarare judecatoreasca se constata ca dreptul la brevet apartine unei alte persoane decat solicitantul, persoana careia i-a fost recunoscut acest drept poate, in termen de 3 luni de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii si in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi:

a) sa continue in locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusa ca pentru o cerere proprie;

b) sa depuna o noua cerere de brevet pentru aceeasi inventie. Pentru elementele care nu extind continutul cererii initiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19, cererea initiala este declarata de OSIM ca fiind considerata retrasa incepand cu data de depozit a noii cereri;

c) sa solicite respingerea cererii.

Art. 66. - La cererea instantei judecatoresti, OSIM este obligat sa inainteze actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita, recuperand aceste acte in final. Citarea in instanta se va face numai in acest scop.

 

CAPITOLUL VII

Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci privind inventiile

Art. 67. - OSIM este organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in domeniul protectiei proprietatii industriale, in conformitate cu legea si cu prevederile conventiilor si tratatelor internationale la care statul roman este parte.

Art. 68. - In domeniul inventiilor OSIM are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza politica de proprietate industriala in Romania;

b) inregistreaza, publica si examineaza cererile de brevet de inventie, in vederea acordarii si eliberarii brevetului de inventie;

c) este depozitarul Registrului national al cererilor de brevet de inventie depuse si al Registrului national al brevetelor de inventie in care se inscriu datele privind cererile de brevet si cele privind brevetele;

d) este oficiu receptor pentru cererile de brevet de inventie inregistrate international de catre solicitanti romani, in conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor;

e) administreaza, conserva si dezvolta, prin schimburi internationale, colectia nationala de descrieri de inventie si realizeaza baza de date informatice in domeniul inventiilor, pe orice fel de suport informational;

f) efectueaza, la cerere, servicii de informare tehnica din descrierile de inventii romanesti si straine si din publicatiile oficiale de proprietate industriala;

g) atesta si autorizeaza consilieri in domeniul proprietatii industriale, tine evidenta acestora in registrul national al carui depozitar este si publica periodic date din acest registru;

h) intretine relatii cu organizatiile guvernamentale si interguvernamentale similare si cu organizatiile internationale de specialitate la care statul roman este parte;

i) organizeaza cursuri de instruire pentru formarea si perfectionarea specialistilor in acest domeniu;

j) editeaza si publica periodic in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala date privitoare la cererile de brevet de inventie si la brevetele de inventie.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 69. - Cererile de brevet de inventie inregistrate la OSIM in conditiile Legii nr. 62/1974 , pentru care nu s-a luat o hotarare de admitere sau respingere, se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 70. - Brevetele de inventie, inclusiv cele de perfectionare, acordate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi si valide pe teritoriul Romaniei au durata de protectie prevazuta la art. 31.

Pe toata durata de valabilitate a brevetului de perfectionare exploatarea inventiei se va face in conformitate cu prevederile art. 48 alin. 8.

Drepturile banesti cuvenite inventatorilor pentru inventiile brevetate, aplicate, partial recompensate sau nerecompensate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor negocia intre inventator si unitatea care a aplicat inventia. In aceste cazuri, negocierea va incepe de la drepturile banesti maxime cuvenite inventatorului, prevazute in legea aplicabila la data inregistrarii cererii de brevet. In cazul neintelegerii intre parti, drepturile banesti se vor stabili potrivit prevederilor art. 62.

Dreptul asupra brevetului de inventie se transmite inventatorului, prin efectul legii, in cazurile in care la data intrarii in vigoare a prezentei legi intreprinderea care a devenit titulara prin efectul cesiunii legale prevazute la art. 14 din Legea nr. 62/1974 nu a aplicat inventia sau nu a luat masurile necesare in vederea aplicarii ei.

Art. 71. - Brevetele de inventie in vigoare reprezinta active necorporale si se inregistreaza in patrimoniul titularului, persoana juridica.

Art. 72. - Drepturile banesti ale autorului unei realizari tehnice, care este noua la nivelul unei unitati si utila acesteia, se stabilesc prin contract incheiat intre autor si unitate.

Unitatea care aplica aceasta realizare tehnica are obligatia sa ateste calitatea de autor.

Incalcarea prevederilor alin. 1 si 2 atrage obligatia unitatii de a plati despagubiri autorului potrivit dreptului comun. Despagubirile se determina in functie de rezultatele economice obtinute de unitate.

Art. 73. - Profitul sau venitul obtinut prin aplicarea efectiva in tara de catre titular sau, dupa caz, de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate in Romania, incluzand fabricarea produsului sau, dupa caz, aplicarea procedeului, este scutit de impozit in primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data inceperii aplicarii si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului.

De prevederile alin. 1 beneficiaza persoanele juridice sau persoanele fizice care exploateaza inventia, respectiv titularul brevetului aplicat.

Venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia este scutit de impozit.

Art. 74. - Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pe aceeasi data Legea nr. 62/1974 privind inventiile si inovatiile, Decretul nr. 93/1976 referitor la normele privind calcularea recompenselor banesti cuvenite autorilor inventiilor aplicate in economia nationala, Decretul nr. 363/1976 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

NOTA:

Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 203/2002, care nu este incorporat in textul republicat al Legii nr. 64/1991 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 203/2002 .

Mentionam ca trimiterile din cuprinsul acestor articole se refera la textele din Legea nr. 64/1991, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991.

"Art. II. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile art. 30 alin. 2 liniuta a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

(3) In termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va aproba prin hotarare Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege.

(4) Determinarea cotei de profit sau a venitului obtinut de titularul brevetului, prevazute la art. 68*) din Legea nr. 64/1991, se va face prin norme elaborate de Ministerul Finantelor Publice, la propunerea OSIM, care se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

(In forma republicata a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, in urma renumerotarii textelor art. 68 a devenit art. 73. )

HOME  |  INREGISTRARE  |  MARCI  |  MODELE  |  CLIENTI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT
© 2002 - 2024 Weizmann Ariana & Partners Agenţia de Proprietate Intelectuală